Program English Teaching

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

NIDA

Program English Teaching realizowany jest w sposób ciągły od roku 2000, kiedy to został stworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od sierpnia 2002 r. krajowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Program English Teaching, poprzez szereg działań skoncentrowanych na wszechstronnym wsparciu nauczycieli języka angielskiego pracujących na wsiach oraz w małych miastach, służy wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w zakresie kompetencji językowych.

Główne ścieżki Programu, realizowane obecnie to:

  • English Teaching Activities (ETAs), w ramach której nauczyciele biorą udział w szkoleniach (metodycznych i aktywizujących) oraz realizują lokalne projekty w zakresie języka angielskiego. Projekty są  realizowane w formie atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć dla uczniów, w oderwaniu od podręczników, testów i ocen. Nabór do ścieżki ETAs odbywa się cyklicznie co dwa lata.
  • English Teaching Market (ETM) – Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego to największe w Polsce, coroczne spotkanie nauczycieli języka angielskiego z małych miejscowości. Jednorazowo uczestniczy w nim ok. 500 osób.
  • Weekendy z English Teaching (WET) – to trwające jeden weekend szkolenia metodyczne. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.
  • Ambasadorzy English Teaching – to grupa najbardziej aktywnych nauczycieli-absolwentów Programu ET. Ich rolą jest promowanie i przyczynianie się do rozwoju Programu w lokalnych środowiskach. Ambasadorzy ET angażują się w działania wspierające nauczycieli/lokalnych liderów, którzy mają mniejsze doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego oraz debiutują w zakresie projektów.
  • Native Speaker in our school – możliwość goszczenia w wiejskiej szkole zagranicznych gości. Podczas takich wizyt native speakerzy prowadzą ciekawe zajęcia z uczniami, opowiadają o swoim kraju, kulturze i zwyczajach.

Obozy językowe dla uczniów i nauczycieli

Program English Teaching jest skonstruowany w taki sposób, by dawać nauczycielom języka angielskiego z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców wsparcie i różnorodne możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki uczestnictwu w tak wielu różnych formach doskonalenia zawodowego jak szkolenia i konferencje o zróżnicowanej tematyce, kursy i obozy językowe, spotkania z innymi nauczycielami i ekspertami, stają się oni lepszymi pedagogami i nauczycielami języka angielskiego. Ich codzienna praca przynosi im więcej satysfakcji, czują się zainspirowani i doceniani. Dzięki temu dzieci i młodzież z małych miejscowości uczone są angielskiego w sposób ciekawy. Wzrasta ich poziom znajomości języka obcego, rośnie poczucie własnej wartości i ambicje na przyszłość. Program przyczynia się w ten sposób do wyrównywania niektórych aspektów nierówności społecznych i edukacyjnych pomiędzy miastem a wsią w Polsce.