Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy

Fonem.eu

Podstawowym źródłem informacji dotyczących polskiej fonetyki były dotychczas opisy oraz przekrojowe rysunki dostępne w podręcznikach. Dzięki „Portalowi edukacyjnemu polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy” pojawiło się nowe narzędzie w tym zakresie: dostępna 24 godziny na dobę, dwu- i trójwymiarowa animacja ruchów narządów artykulacyjnych podczas wypowiadania głosek języka polskiego.

Projekt skierowany jest do osób uczących się języka polskiego jako obcego lub polskiej fonetyki oraz do logopedów. Powstał na skutek współpracy przedstawicieli środowisk naukowych, zatrudnionych na wiodących polskich uniwersytetach, a także specjalistów, biorących udział w jego technicznym opracowaniu.

W efekcie uruchomiono trzy moduły: przedstawiający animację wymowy normatywnej głosek języka polskiego, animacje wad wymowy w izolacji oraz w wyrazach (wraz z filmami przedstawiającymi osoby w wadami wymowy), a także moduł z testami i ćwiczeniami do samodzielnej pracy. Dodatkowo każdą z animacji zintegrowano z dźwiękiem wypowiadanych głosek oraz specjalistycznym opisem. Portal zawiera wypowiedzenia całych wyrazów w naturalnej prędkości, oraz w 30- krotnym spowolnieniu.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań graficznych, a także badania z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, pozwoliły stworzyć innowacyjne rozwiązanie, przydatne zarówno w procesie nauki języka jak i terapii. Dostępność ćwiczeń i testów w postaci e-learningu dodatkowo ułatwia przyswajanie polskiej fonetyki.

Działania związane z realizacją projektu zostały przedstawione na konferencji „Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej” (Katowice 2012) oraz w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Portal udostępniony został też uczestnikom licznych konferencji językoznawczych i logopedycznych, organizowanych przez polskie uniwersytety.