„Picture yourself!” Portret własny współczesnego nastolatka

Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu

Projekt stanowi przykład kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania nowych technologii, a także wzbogacenia tradycyjnego nauczania o elementy e-learningu. Uczestnikami byli uczniowie w wieku 15-17 lat, z Polski, Francji i Hiszpanii, wykonujący zadania w „wirtualnej klasie” na portalu eTwinning. Każdy z etapów realizacji zadania wymagał wykorzystania innego narzędzia ICT, a medium do realizacji poszczególnych aktywności był język angielski.

Osiągnięcie produktu finalnego, którym było przygotowanie „portretu własnego europejskiego nastolatka” w formie interaktywnych plakatów, poprzedził szereg zadań, mających na celu wymianę informacji dotyczących różnych aspektów życia młodych ludzi w każdym z krajów partnerskich. Uczniowie prezentowali swoje ulubione przedmioty za pomocą audio-opisów, przedstawiali talenty i zainteresowania poprzez nagranie filmików instruktarzowych, opowiadali o swoim typowym dniu za pomocą prezentacji Power Point, przeprowadzali ankietę z wykorzystaniem narzędzia Google docs oraz dyskutowali na forum projektu. Rezultaty przedsięwzięcia zostały opublikowane w formie prezentacji Prezi, na platformie eTwinning oraz na blogu projektu.

Poza rozwinięciem umiejętności językowych dzięki kontaktowi z zagranicznymi partnerami uczniowie poszerzyli własne horyzonty myślowe, stali się bardziej świadomymi obywatelami Europy, a jednocześnie umocnili własną tożsamość narodową. Dodatkowym atutem była możliwość rozwinięcia umiejętności pracy w grupie oraz odkrycie nowych możliwości nauki języka obcego.