Niemiecki ma klasę

Goethe-Institut

Jury XV edycji konkursu European Language Label zdecydowało przyznać honorowy ceryfikat ELL Goethe-Institut w Warszawie za niezwykle innowacyjny projekt dotyczący aranżacji przestrzeni szkolnej sprzyjającej nauce języka niemieckiego oraz za wybitne osiągnięcia w promowaniu nauczania języka niemieckiego w Polsce, w tym za wcześniej nagrodzone projekty Deutsch-Wagen-Tour (2010) i Delfort (2002).

Niemiecki ma klasę to kolejny z projektów Goethe-Institut w konkursie European Language Label. Jury nagrodziło już certyfikatem projekt Deutsch-Wagen-Tour w roku 2010 i projekt Delfort w roku 2002. Te trzy przedsięwzięcia stanowią zaledwie niewielką część działań podejmowanych od lat przez Goethe-Institut w Polsce na rzecz promowania nauczania języka niemieckiego. Instytut prowadzi kursy niemieckiego cieszące się sporym zainteresowaniem słuchaczy. Organizuje niemieckojęzyczne spotkania i wydarzenia kulturalne. Jest centrum inicjatyw promujących i wspierających naukę niemieckiego przez młodszych i starszych Polaków.

Główną ideą projektu Niemiecki ma klasę jest planowanie i urządzanie miejsca do nauki języka niemieckiego w szkołach. Pozornie – pomysł nieco zagadkowy, bo przecież każda szkoła z niemieckim w spisie przedmiotów organizuje lekcje tego języka w swoich salach. Działania projektowe polegały jednak na zaangażowaniu się wielu osób w zmianę warunków do nauki języka, w przekonaniu, że owe zmiany wpłyną na wzrost motywacji uczniów, skłonią nauczycieli do stosowania zróżnicowanych metod nauczania, rozbudzą zainteresowanie językiem niemieckim, zintegrują uczniów i nauczycieli.

W pierwszej fazie projektu skupiono się na konsultacjach ze specjalistami w dziedzinie optymalizacji przestrzeni do pracy i nauki. W efekcie powstały poradniki aranżacji sal lekcyjnych oraz przygotowania plakatów edukacyjnych. Istotnym modułem działań projektowych była zachęta do partycypacji środowiska w życiu szkoły. Opisane materiały posłużyły następnie nauczycielom i szkołom do działań na swoim terenie. W prace angażowali się uczniowie, nauczyciele różnych przedmiotów, rodzice,  środowisko lokalne. Pracownicy Goethe-Institut przeanalizowali dokumentację i efekty działań w szkołach, ocenili je i przyznali nagrody.

Najważniejsze i innowacyjne jest w projekcie podejście do tworzenia optymalnego środowiska – w tym przestrzeni – do uczenia (się) języka. Sposoby aranżacji klas lekcyjnych pozostają w tyle za licznymi zmianami, do jakich doszło w edukacji w ostatnich latach. Stąd pomysły uczestników projektu, dotyczące zmian architektonicznych, kolorystycznych, związanych z wyposażeniem technicznym i meblami oraz ich lokalizacją w klasie. Projektowano i wykonywano pomoce dydaktyczne umieszczane w salach jako bodźce do nauki, jako „utajone” stymulatory akwizycji  języka. Wszystkie te działania były związane z używaniem języka niemieckiego. Uczniowie-uczestnicy projektu umieją teraz opisać konkretną i wymarzoną salę lekcyjną, opowiedzieć o czynnościach wykonywanych w trakcie aranżowania klasy, napisać prosty list z podziękowaniem itp. Tym samym władze szkół bardziej doceniają obecność języka niemieckiego w nauczaniu i walory wielojęzyczności.

Projekt nazwano Niemiecki ma klasę, ale efekty działań projektowych i wypracowane materiały mogą posłużyć wszystkim chętnym do zmiany przestrzeni w szkole, szczególnie nauczycielom innych języków obcych.