myCuentos.com

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

Opis projektu:

Pomysł na stworzenie własnych bajek powstał po przeprowadzeniu lekcji języka hiszpańskiego, w czasie których były czytane bajki. Po wprowadzeniu w świat literatury hiszpańskojęzycznej  uczniowie napisali bajki..  Następnie przeprowadzili w klasie lekcję plastyki w języku hiszpańskim, wyjaśniając, jakie ilustracje najlepiej zobrazowałyby fabułę bajek. Uczniowie z innych grup językowych zaprezentowali zasady tłumaczenia tekstów z języka hiszpańskiego na inne języki obce. Grupa ucząca się języka hiszpańskiego przełożyła teksty na język francuski, włoski i rosyjski. Dzięki temu w każdej bajce najtrudniejsze słowa i zwroty hiszpańskie posiadają tłumaczenie na sześć języków. Wszystkie przetłumaczone części tekstu zawierają definicję w języku hiszpańskim. Uczniowie z klasy o profilu matematyczno-informatycznym przeprowadzili lekcję w języku hiszpańskim, przedstawiając pozostałym uczniom metody i proces tworzenia strony internetowej, obsługi programów graficznych oraz arkuszy do wspólnej pracy pozaszkolnej. W celu stworzenia nowoczesnego portalu z bajkami,  uczniowie wykorzystywali nie tylko znajomość języków obcych, ale i nowe technologie.. Młodzi pisarze za pomocą poczty e-mailowej i portali społecznościowych byli w stałym kontakcie z nauczycielem oraz innymi uczniami wspomagającymi projekt. Dzięki temu ich praca była szybsza i bardziej efektywna.

Cele projektu:

  • napisanie przez uczniów własnych bajek w języku hiszpańskim;
  • zachęcenie innych do ich przeczytania i tworzenia kolejnych bajek;
  • udostępnienie bajek innym dzieciom poprzez stworzenie strony internetowej mycuentos.com;
  • rozwijanie kompetencji językowych uczniów oraz wszystkich zainteresowanych nauką języków;
  • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
  • promowanie wielojęzyczności oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Rezultaty projektu:

Uczniowie umieścili bajki napisane w języku hiszpańskim na swojej stronie internetowej, co umożliwia ich przeczytanie w dowolnym miejscu na świecie przez każdą osobę korzystającą z komputera z dostępem do Internetu, telefonu komórkowego czy innego mobilnego urządzenia elektronicznego. Dzięki zintegrowanemu nauczaniu i wykorzystaniu nowych technologii grupa młodych pisarzy zaangażowała wielu uczniów oraz przyjaciół spoza szkoły w pracę nad stworzeniem multimedialnego zbioru bajek będących podróżą w świat wyobraźni młodych uczniów. Projekt rozwinął kompetencje językowe uczniów, zmotywował ich do poszerzania swojej wiedzy językowej, kształtował samodzielność w nauce języków obcych i umiejętność pracy w zespole.