My creative holidays

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

W czasie wakacji w placówce szkolnej został zorganizowany międzynarodowy workcamp. W ramach spotkania odbyły się zajęcia artystyczno-sportowe dla dzieci. Były one prowadzone przez międzynarodową grupę wolontariuszy. Uczestnicy projektu pracowali w małych grupach z wolontariuszami, skupiając się na wykonaniu poszczególnych zadań. Były to między innymi zajęcia mające na celu przybliżenie uczniom kraju pochodzenia wolontariuszy. Uczniowie mieli na podstawie rozmów z wolontariuszami oraz przywiezionych przez nich map, broszur czy widokówek przedstawić w formie plastycznej charakterystyczne cechy danego kraju, ciekawostki i informacje praktyczne. Innym zadaniem o podobnym charakterze była praca w grupach podejmująca tematykę praw człowieka. Uczestnicy mieli też za zadanie stworzyć swoją wyspę i ustalić prawa oraz obowiązki dla harmonijnego życia mieszkańców.

Dzięki pracy zespołowej dzieci rozwinęły takie umiejętności jak: podejmowanie decyzji w grupie, rozwiązywanie konfliktów, wyrażanie własnych opinii, słuchanie innych osób, poszukiwanie kompromisów, dyskutowanie, dokonywanie oceny pracy swojej i innych.