Multiculturalism – A First Hand Experience

Zespół Szkół nr 2 w Poznaniu

Jednym z elementów charakterystycznych dla naszej współczesności jest zjawisko wieloetniczności, wyróżniającej się szczególnie w państwach, do których masowo napływają emigranci lub też w miejscach, gdzie funkcjonuje wiele mniejszości. Mając to na uwadze, „Szkoła Tytusa” (Zespół Szkół nr 2 w Poznaniu) postanowiła przeprowadzić projekt edukacyjny poświęcony wielokulturowości, tolerancji i otwartości na inne grupy etniczne.

„Multiculturalism- A First Hand Experience” to rozbudowany projekt edukacyjny, na który złożyło się kilka różnorodnych przedsięwzięć: Piknik Europejski, Dzień Estoński oraz inicjatywa pt. „Enter Your Future”.Każdemu z nich towarzyszyły działania edukacyjne, opierające się na bezpośrednim poznawaniu innej kultury z pomocą nauczycieli, ekspertów i zagranicznych gości.

Głównym celem Pikniku Europejskiego była integracja lokalnej społeczności, mieszkańców poznańskiego osiedla Wola i skupienie się wokół wartości europejskich. Każda z klas przygotowała stoisko poświęcone jednemu z krajów Unii, prezentując między innymi charakterystyczne potrawy, zwyczaje czy najważniejsze zabytki.

W ramach współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Estonii „Szkoła Tytusa” przystąpiła do projektu „Wielkopolska – worth to know”, którego najważniejszym elementem było zorganizowanie Dnia Estońskiego i goszczenie estońskiej delegacji uczniów i nauczycieli. Wydarzenie stanowiło zwieńczenie trwającego kilka miesięcy projektu edukacyjnego, w czasie którego uczniowie poznawali historię, tradycje i obyczaje tego nadbałtyckiego kraju. Nawiązana została też współpraca ze szkołą z Narvy oraz szkołą z Illuki.

W ramach inicjatywy „Enter Your Future”, realizowanej wspólnie z AISEC Polska, uczniowie poznali czwórkę zagranicznych studentów z Argentyny, Nowej Zelandii, Peru i Indonezji. Każdy z pięciu dni projektu poświęcony był innemu tematowi. Uczniowie zdobywali wiedzę o historii, ustroju, kulturze, zwyczajach i religii państw, z których pochodzili ich goście, uczyli się pieśni i tańców narodowych, wspólnie przyrządzali potrawy, brali udział w zabawach oraz grali w rugby (sport narodowym Nowej Zelandii). Zadawali sobie również pytania o to, w jakim zakresie religie jednoczą, a w jakim dzielą ludzi oraz które ze zwyczajów można uznać za globalne.

Przygotowanie do projektu obejmowało udział w licznych warsztatach prowadzonych zarówno przez nauczycielki jak i zaprzyjaźnionych ze szkołą partnerów. Pracownicy Instytutu Studiów Azjatyckich UAM w Poznaniu przeprowadzili warsztaty „Kurdystan – Kraina Nieznana?”,skrzypek Steve Bingham poprzez muzykę i film przybliżył uczestnikom projektu Wielką Brytanię, uczniowie spotkali się z pięciorgiem studentów goszczących w Polsce w ramach programu Erasmus, odwiedzili Dom Bretanii i wzięli udział w spotkaniu dotyczącym życia i twórczości Charlesa Dickensa.