Foreign language in my job – I know it! I use it!

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Projekt służyć miał wzmocnieniu motywacji do uczenia się języka obcego jako niezbędnego elementu przyszłej pracy zawodowej. W projekcie udział wzięli uczniowie klas II i III technikum w wieku 16-18 lat, o zróżnicowanym poziomie językowym, oraz grupa 10 nauczycieli. Działania projektowe były bardzo różnorodne i obejmowały m.in. Środy po angielsku (raz w tygodniu sprzedaż w szkolnym sklepiku prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim); debaty uczniowskie (debata oksfordzka i panel dyskusyjny) w języku angielskim, poświęcone wartości uczenia się języków obcych, w tym także języka obcego zawodowego, oraz sposobom uatrakcyjnienia zajęć z tego zakresu; konkursy szkolne (na prezentację multimedialną na zadany temat, na przepis kulinarny w języku obcym, na prezentację zdobywanego zawodu); zajęcia pozalekcyjne Gotowanie po angielsku (uczniowie w trakcie gotowania posługiwali się zawodowym językiem angielskim). W ramach projektu powstała też szkolna internetowa książka kucharska. Bardzo cennym elementem projektu były praktyki i staże zawodowe w Austrii i Włoszech oraz wycieczki do zagranicznych firm logistycznych, hoteli i restauracji. Połączenie praktycznej nauki zawodu z rozwijaniem umiejętności językowych zaowocowało zwiększoną motywacją do nauki języków oraz zdobyciem umiejętności zawodowych, językowych i technicznych. Uczniowie mieli możliwość systematycznego rozwijania swoich zainteresowań oraz dokonywania samooceny i prezentowania efektów swoich działań całej społeczności szkolnej. Nauczyciele natomiast rozbudowali swój warsztat pracy, wspólnie tworząc bazę ciekawych rozwiązań dydaktycznych. Projekt przyniósł też korzyści szkole: podniosła się jej konkurencyjność, szkoła wzbogaciła ofertę kształcenia.