Międzynarodowe sympozjum- uczenie i nauczanie interakcyjne metodą projektu przy użyciu technologii informacyjnej

Zespół szkolno- przedszkolny nr 2 w Tychach

Projekt „Międzynarodowe sympozjum- uczenie i nauczanie interakcyjne metodą projektu przy użyciu technologii informacyjnej”powstał dzięki współpracy szkoły z Litwy, Szwecji i dwóch szkół z Polski. Nadano mu formę konkursu przeznaczonego dla uczniów oraz wymiany wiedzy i doświadczenia między kadrą pedagogiczną.

W pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia zadaniem nauczycieli było napisanie artykułu na jeden z trzech tematów: Project Based Approaches in Teaching, Interactive Teaching Methods, Blogs and School Newspapers/Magazines. Pozwoliło im to nie tylko stać się czynnymi uczestnikami projektu, ale też podzielić się zarówno swoją wiedzą w zakresie uczenia się i nauczania, dobrymi praktykami, jak i dylematami pojawiającymi się w pracy z uczniem.

Część konkursowa, skierowana do uczniów, została podzielona na trzy sekcje, dopasowane do umiejętności dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum): European Fairytales, Europe Day, Creative Writing oraz Art Creation. Uczniowie zorganizowali między innymi Dzień Europejski oraz przygotowali związaną z tym prezentację Power Point (Europe Day), opracowali parodię bajki „Jaś i Małgosia” w języku angielskim, z wykorzystaniem programu Windows Movie Maker (European Fairytales), jedna z uczennic napisała opowiadanie (Creative Writing), a uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej wykonali prace plastyczne o tematyce europejskiej (Art Creation).

Zadania skierowane do uczniów wymagały połączenia umiejętności językowych i informatycznych, a także kreatywności i zdolności plastycznych. Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania przyczyniło się również do wyrównania szans dostępu do edukacji językowej między dziećmi z dużych ośrodków miejskich a dziećmi z podmiejskich dzielnic.