Międzykulturowe Tabletorium Językowe

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku

Rozwijanie kompetencji językowej w angielskim, kształcenie umiejętności społecznych, znoszenie barier kulturowych – to częste obecnie hasła i wytyczne wielu przedsięwzięć edukacyjnych. Twórcy projektu Międzynarodowe Tabletorium Językowe wcielili je w życie w sposób niespotykany. Dzięki Fundacji Usłyszeć Afrykę nawiązali kontakt z placówką dla tzw. dzieci ulicy w Zambii – ośrodkiem Home of Hope –  zdobyli środki na łącze internetowe i zakup tabletów, a następnie zawieźli do ośrodka w Lusace. Uczniowie z Jamielnika zaczęli kontaktować się z młodymi Zambijczykami, pisać ćwiczenia językowe i quizy, tworzyć na tabletach awatary, prezentacje i filmy, konstruować gry edukacyjne, fiszki, mapy myśli. Uczniów zambijscy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z technologii informacyjnych. Wcześniej dzieci te nie miały w ogóle takich możliwości. Środki finansowe na opisywane działania pozyskano z programu English Teaching zarządzanemu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Uczniowie z Polski i Zambii kontaktowali się poprzez Skype. Na takie zaplanowane spotkania przychodziło sporo gimnazjalistów, nie tylko ci, którzy byli oficjalnie zaangażowani w projekt. Wszyscy zadawali pytania, słuchali odpowiedzi, dziwili się, bawili. Dla obu stron te kontakty były czymś wyjątkowym: ani młodzi Zambijczycy nie stykali się wcześniej z Europejczykami, ani młodzi Polacy nie znali żadnego Afrykanina. Stąd wielki zapał do tworzenia prezentacji, aplikacji i filmów o sobie, swoim regionie, kraju, kontynencie, wzmocniony poczuciem dumy i radości z umiejętności praktycznego i potrzebnego używania języka angielskiego, który wcześniej był tylko przedmiotem szkolnym.

Uczniowie z Polski znacznie rozwinęli swoją sprawność komunikacyjną w języku angielskim i w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi. Dzieci z Zambii zyskały i rozwinęły umiejętności, których nie było im dane nigdy wcześniej poznać. Szansa kontaktu z odległą i odmienną kulturą dała wszystkim wiele satysfakcji i pozwoliła cieszyć się z udanej komunikacji po angielsku.