Mama, tata i ja. Edukacja językowo-kulturowa imigrantów: przedszkolaków i ich rodziców wyrównaniem szans edukacyjnych i wsparciem w procesie integracji

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

Założenia projektu zostały opracowane wspólnie przez pracowników naukowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW oraz zespół metodyków i dydaktyków języka polskiego jako obcego Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. Projekt powstał w wyniku doświadczeń pracy z imigrantami i w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne w dziedzinie języka polskiego jako obcego dzieci cudzoziemskich w wieku rzedszkolnym oraz ich rodziców.