Lokalna ekologia dla całej Europy

Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

Międzynarodowy projekt Comenius pt. „Lokalna ekologia dla całej Europy” obejmował szkoły z Polski, Turcji, Słowacji oraz Węgier. Projekt jest wymianą różnych metod rozwiązywania lokalnych problemów ochrony środowiska i promocji zdrowego stylu życia wśród uczniów z innych krajów.

W ramach projektu zostało utworzone Koło Comenius, którego członkami byli uczniowie klas IV-VI, zakładające przede wszystkim poszerzenie materiału z zakresu zagadnień kulturowych krajów partnerskich. Została w tym celu stworzona strona internetowa, na której umieszczono w języku angielskim informacje o projekcie, szkołach partnerskich, a także prace artystyczne uczniów oraz zdjęcia z wizyt i działań. Uczniowie dzielili się nawzajem wynikami swojej pracy oraz doświadczeniami i wnioskami wyniesionymi z działań projektowych.

Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu charakteryzowały się nie tylko zdrowym nastawieniem do życia, ale i kładły duży nacisk na edukację językową dzieci. Uczniowie zorganizowali spektakl teatralny w języku angielskim, podczas Święta Chleba prezentowali metody wyrobu chleba w tym języku, a w czasie Europejskiego Dnia Języków przygotowali serię wróżb oraz Słodką Loterię Językową z zagadkami.

Każda ze szkół partnerskich brała aktywny udział we wspólnych akcjach, których rezultaty były umieszczane na stronie internetowej, m.in. stworzenie zdrowego menu w języku angielskim na podstawie przepisów kulinarnych uczniów, przeprowadzenie quizu o ekologii oraz porównanie wyników z dziećmi z krajów partnerskich, czy zorganizowanie rajdu rowerowego w celu promowania ekologicznego środka transportu.