Lodówka

Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku

Opis projektu:

Lodówka to projekt edutainment, który był przeznaczony dla wszystkich interesujących się tym, co jedzą. Łączył on edukację ze sztuką wizualną. Uczestnicy projektu nawiązywali kontakty i zapraszali do współpracy ludzi z całego świata, prosząc o wypełnienie ankiety i wykonanie zdjęcia zawartości ich lodówki. Skłaniało to właścicieli lodówek do dokonania przeglądu ich zawartości i (być może) do eliminowania produktów niezdrowych, robienia przemyślanych zakupów, szukania żywności ekologicznej. Uczestnikom projektu nie był obojętny los innych ludzi, dlatego przygotowali paczkę żywnościową i zakupili 100 l wody pitnej dla Sudanu i Autonomii Palestyńskiej. Tworzyli grafikę, aplikacje, formularze, artykuły, prezentacje,  filmy oraz zdjęcia. Na potrzeby projektu stworzony został dwujęzyczny blog. Uczniowie udzielili wywiadów portalom związanym z edukacją. Gimnazjaliści samodzielnie pozyskiwali materiały potrzebne do realizacji projektu, starając się nie opierać jedynie na informacjach i zdjęciach z Internetu.

Cele projektu:

  • przekazanie wiedzy o zdrowym odżywianiu się i wyrobienie nawyku czytania etykiet na produktach żywnościowych;
  • uświadomienie uczniom problemu głodu na świecie;
  • rozwijanie sprawności posługiwania się nowymi technologiami informacyjnymi, jak też narzędziami komunikacji społecznej, interpersonalnej, opanowanie języka HTML i PHP;
  • poznawania innych kultur oraz zrozumienie pojęcia obywatel świata;
  • doskonalenie umiejętności językowych;
  • poznawanie ciekawych postaci związanych ze sztuką.

Rezultaty projektu:

Przeprowadzona została lekcja o zdrowym odżywianiu. Na podstawie materiałów Polskiej Akcji Humanitarnej zorganizowano zajęcia o  problemie głodu na świecie,. Dużym zainteresowaniem cieszyła się anglojęzyczna lekcja dotycząca odżywiania z wykorzystaniem zdjęć Petera Menzela i, przeprowadzona w czasie happeningu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku, pogadanka na temat zdrowego żywienia Lodówka w mieście. Niezwykle ciekawy był Extreme Food Festival, w czasie którego można było spróbować nietypowych produktów spożywczych z najdalszych, często egzotycznych zakątków świata. Oprócz tego zaangażowano się w działalność charytatywną. Zakupiono wodę dla Autonomii Palestyńskiej  oraz przekazano żywność (zebraną podczas anglojęzycznej lekcji na temat zdrowego odżywiania) dla afrykańskich dzieci i kobiet w ciąży.