LLT: Let’s Learn Together

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

W Europie mówi się wieloma językami, o czym przekonujemy się nie tylko w czasie podróży. Chęć nawiązania, podtrzymywania i rozwijania kontaktu z ludźmi z innych krajów to świetna okazja, by choć trochę nauczyć się ich języków. Zaciekawienie uczniów innymi kulturami legło u podstaw projektu LLT: Let’s Learn Together. Uczniowie z Polski i kilku innych krajów, biorący udział wprogramie eTwinning, przygotowywali dla swoich partnerów krótkie filmy-lekcje na temat swojego języka. Kontaktowali się także przez Skype. Dzięki temu dowiadywali się sporo o codzienności życia rówieśników w Europie, m.in. o tym, czego i jak się uczą, jakie – i w jaki sposób – obchodzą święta. Ważnym elementem działań w projekcie była też stała odręczna korespondencja listowna. Uczniowie nauczyli się pisać listy oraz poznali wiele zwrotów i struktur (nie tylko po polsku) typowych dla współczesnej epistolografii.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas piątych. Ich zaciekawienie innymi kulturami i językami rosło wraz z rozwojem projektu: tworzeniem prezentacji o Polsce i swojej szkole, przygotowywaniem lekcji i quizów z języka polskiego, zapoznawaniem się z materiałami z krajów partnerskich (w tym lekcjami czeskiego, holenderskiego, greckiego i francuskiego), porównywaniem planów lekcji, wymianą informacji o uczeniu się różnych przedmiotów, szczególnie historii, matematyki, przyrody i informatyki. Osobne zadanie i – jak się okazało – nie lada atrakcję dla uczniów stanowiło pisanie i czytanie listów. Towarzyszyły temu ogromne emocje, związane na przykład z otrzymaniem pierwszego w życiu listu. Oprócz dzieci w działania projektowe zaangażowani byli zarówno nauczycielka języka angielskiego jak i nauczyciele kilku innych przedmiotów.

Piątoklasiści znacznie podnieśli poziom swoich kompetencji w języku angielskim. Stało się tak nie wskutek wykraczania poza podstawę programową, ale dzięki użyciu języka stymulowanemu chęcią i potrzebą kontaktu z innymi ludźmi. Nie do przecenienia jest też opanowanie umiejętności pisania listów. Ta forma kontaktu ma swój ciąg dalszy, czyli uczniowie wymieniają listy po ustaniu działań projektowych lub zakończeniu uczestnictwa któregoś z partnerów w projekcie.