Life In Eastern Europe in the Cold War times

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

Projekt „Life In Eastern Europe in the Cold War times” to połączenie kreatywnego i innowacyjnego podejścia do kształcenia, nowych technologii, i współpracy międzynarodowej. Tradycyjne formy nauczania zostały zastąpione przez metodę globalnej symulacji, pozwalającą uczniom zanurzyć się w atmosferę Berlina końca lat 80-tych, zastanowić się nad warunkami i jakością życia w tym okresie. Inspiracją do pracy z tą metodą był film „Good bye Lenin”, nawiązujący do tematyki związanej czasami transformacji w Niemczech.

Pierwszym etapem realizacji projekt była projekcja filmu i poszukiwanie w Internecie odniesień historycznych do przedstawionych w nim sytuacji. Następnie, pracując metodą globalnej symulacji, uczniowie wymyślali fikcyjne rodziny żyjące w Berlinie wschodnim w omawianym okresie: ich biografie, aranżację mieszkań, życie prywatne i zawodowe, zdarzenia i sytuacje, które mogły być ich udziałem. Rezultaty pracy zostały przedstawione w Berlinie, podczas warsztatów z udziałem obu szkół partnerskich.

Istotnym elementem przedsięwzięcia było pozostawienie uczniom dużej autonomii w procesie uczenia się. Zaowocowało to nie tylko pogłębieniem wiedzy językowej i historycznej, ale również kształceniem umiejętności pracy w zespole i rozwinięciem świadomości międzynarodowej.