LIFE™ Foundation Programme

Worldwide School

LIFE™ to międzynarodowy projekt edukacyjny stworzony z myślą o promowaniu edukacji międzykulturowej w Polsce. W projekcie wzięli udział studenci z Polski, Królestwa Arabii Saudyjskiej, Wietnamu, Iranu oraz Jemenu. Od roku 2008 do chwili obecnej miały miejsce trzy edycje projektu. Liczba studentów rosła z roku na rok – w sumie wzięło w nim udział 250 osób.

W ramach projektu realizowane są roczne programy przygotowujące studentów zagranicznych do podjęcia studiów w Polsce na wydziałach z wykładowym językiem angielskim. Nauka w nowym kręgu kulturowym to dla wielu ogromne wyzwanie, dlatego program wykracza poza rozwijanie kompetencji językowych studentów. Głównym założeniem jest pomoc w budowaniu efektywnych strategii zarządzania konfliktem na tle kulturowym, religijnym czy etnicznym, ale również promocja Polski jako miejsca, gdzie warto studiować. Nieocenioną rolę w programie pełnią polscy studenci, którzy są autorami wielu imprez integracyjnych, w wyniku których szybko nawiązują się przyjaźnie długo trwające po zakończeniu programu.

Studenci biorący udział w projekcie osiągają wyniki umożliwiające im studiowanie kontynuowanie nauki na renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych.