Let’s sign

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Projekt ma na celu promowanie języka migowego oraz kultury Głuchych. W ramach działań projektowych przygotowywane zostały filmy edukacyjne, pomagające osobom słyszącym uczyć się Polskiego Języka Migowego (PJM). Ideą autorów było umożliwienie bezpłatnego dostępu do nauki tego języka jak największej liczbie osób.