Leśni Detektywi

Sieć przedszkoli dwujęzycznych należących do Grupy Kidzcorner w Warszawie

Projekt „Leśni Detektywi” został zainspirowany uznaniem przez UNESCO roku 2011 „Międzynarodowym Rokiem Lasów” i polegał na nowatorskim „dwutorowym” nauczaniu treści przyrodniczych w języku angielskim. Dwutorowość projektu opierała się na aktywnym doświadczaniu przez dzieci różnego rodzaju aktywności w przedszkolu jak i poza nim oraz na ekspresji tych badań poprzez prace plastyczno-muzyczne. Badania przebiegały pod kierunkiem nauczyciela anglojęzycznego oraz nauczyciela polskojęzycznego w równych proporcjach.

Ponadto, grupy przedszkolne były bardzo zróżnicowane pod kątem wielokulturowym, gdzie ponad 30% dzieci uczęszczających do przedszkola pochodziło z wielojęzycznych rodzin. W trakcie trwania projektu dzieci w grupie wielojęzycznej i wielonarodowościowej uczyły się współpracy zespołowej, akceptacji odmienności kulturowej i językowej, jak również wybierały docelowy język komunikacji, uczyły się łamać stereotypy i bariery językowe.

Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu to, m.in.: wystawa fotograficzna „Las w obiektywie”, konkurs prac plastycznych pod tytułem  „Sowa mądra głowa i inni mieszkańcy lasu”, prezentacje zwierząt leśnych, stworzenie makiety lasu i mrowiska leśnego, zbudowanie karmników dla ptaków leśnych i obserwatorium, pokaz mody leśnej oraz akcja adopcji drzewa. Ponadto, dzieci brały udział w regularnych wędrówkach do lasu i do parku oraz miały okazję odwiedzić Narodowy Park Kampinos. Zanurzenie się w atmosferze lasu pobudziło spontaniczność dzieci w wyrażeniu emocji w języku angielskim oraz w formułowaniu pytań w tym języku.

Projekt miał bezpośrednie przełożenie na rozwój umiejętności językowych u dzieci poszerzając ich zasoby leksykalne oraz zwiększając swobodę i spontaniczność w posługiwaniu się językiem angielskim. Ponadto, wbrew barierom językowym występującym w grupie wielojęzycznej, wszystkie dzieci z dużym entuzjazmem włączyły się do prac projektowych i w równej mierze przyczyniły się do osiągnięcia wspólnie wytyczonych celów.