Lepiej zapobiegać niż leczyć- sprawy nastolatków

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Siemianowicach Śląskich

„Lepiej zapobiegać niż leczyć- sprawy nastolatków” to projekt adresowany do uczniów w wieku 12- 16 lat, skupiający się na ich problemach i poruszający ważne dla nich kwestie. Jego realizacja podzielona jest na dwa lata. Początkowo zwraca uwagę na kwestie związane z uzależnieniem: od alkoholu, narkotyków, papierosów, telewizji, komputera i Internetu. W kolejnym roku tematyka dotyczyła będzie pierwszej miłości, absencji szkolnej, stresu, agresji i odżywiania.

Projekt zakłada wiele działań profilaktycznych, podejmowanych zarówno przez nauczycieli jak i uczniów: przygotowanie i rozpropagowanie ulotek profilaktycznych w dwóch językach, przeprowadzenie ankiet dotyczących uzależnień i zanalizowanie ich rezultatów, debata dotycząca wad i zalet technologii informacyjno- komunikacyjnej, czy przedstawienie dotyczące problemu narkomanii. Dodatkowo uczniowie przeprowadzili eksperyment polegający na niekorzystaniu przez tydzień z telewizji, komputera i Internetu.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest realizowanie programu we współpracy z partnerami zagranicznymi. Podczas „Tygodnia Comeniusa” promowano szkoły partnerskie, zorganizowano „Dzień Języków Obcych”, kiedy to zaprezentowano efekty projektu i przeprowadzono quiz wiedzy o krajach partnerskich, przygotowano gablotkę „Comenius Corner”, a podczas wizyt zagraniczni uczniowie mieszkali u swoich polskich rówieśników.

Zaangażowanie uczniów w prace projektowe sprawiło, że poczuli się potrzebni, dostrzeżeni i ważni. Natomiast wizyty międzynarodowe oraz komunikowanie się z zagranicznymi partnerami za pomocą poczty elektronicznej przyczyniło się nie tylko do rozwinięcia umiejętności językowych, ale również pozwoliło na lepsze poznanie innej kultury.