Lepiej niż w domu jest tylko w naszym szewieńskim przedszkolu

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie

W ramach projektu zorganizowane były zajęcia z języka angielskiego w powiązaniu z zajęciami z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, tanecznych, sportowych oraz zajęć na pływalni. Nauka języka angielskiego odbywała się głównie poprzez zabawę, dzięki czemu uczniowie chętniej brali udział w zajęciach i łatwej zapamiętywali przekazywane treści. Na zajęciach wykorzystywano metodę Total Physical Response (TPR) opartą na założeniu, że w czasie nauki języka obcego jest on przyswajany podczas procesu „łamania systemu/kodu” (ang. codebreaking process) podobnego jak w nauce języka ojczystego. Proces ten pozwala na wydłużony okres słuchania (osłuchiwania się) oraz rozwijania zrozumienia zanim dojdzie do komunikacji. W metodzie tej uczniowie wykonują komendy nauczyciela, które wymagają ruchu; dzieci reagują całym ciałem na polecenia, kojarzą czynności z gestami, zapamiętują wzrokowo. Działanie według zasady „zrobię sam i zapamiętam” przynosi największe rezultaty.

Dzięki projektowi udało się zwiększyć szanse edukacyjne dzieci zdolnych. Na etapie przedszkolnym usuwane są przyczyny niechęci do mówienia. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie rówieśniczej prowadzi do traktowania nauki jako zabawy. Istotnym efektem pracy było rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, wzbogacenie ich poczucia tożsamości kulturowej oraz opracowanie przyszłych ścieżek edukacyjnych.