Learn to Act; Act to Learn

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie

Opis projektu:

Projekt składał się z dwóch części: dramy w języku angielskim oraz pracy nad spektaklem. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoją wrażliwość, kreatywność, wyobraźnię, wyostrzali zmysł obserwacji, a także rozwijali zdolności interpersonalne. Doskonalili język angielski jako narzędzie komunikacji, a także jako formę ekspresji artystycznej, synchronizując myślenie, mowę i działanie, tak jak rodzimy użytkownik języka. Podczas pracy nad rolami wykorzystano rozmaite nagrania. Premiera przygotowanego spektaklu była ukoronowaniem pracy. Wykonano plakaty i zaproszenia. Przedstawienie odbyło się w sali teatralnej z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem.

Cele projektu:

  • holistyczne rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim;
  • przełamanie bariery językowej;
  • nauka przez zabawę;
  • doskonalenie koordynacji przestrzenno-ruchowej uczniów;
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
  • rozwijanie zdolności interpersonalnych i empatycznych.

Rezultaty projektu:

Efekty pracy przy zastosowaniu dramy i teatru w nauce języków są długoterminowe. Osoby biorące udział w projekcie przełamały barierę językową, nie boją się obecnie mówić w języku obcym, automatyzują zastosowanie języka jako narzędzia-nośnika treści. Uczniowie posługują się językiem angielskim na wyższym poziomie niż przed rozpoczęciem projektu. Poznali oni swoje możliwości i akceptują siebie samych w większym stopniu. Stali się inspiracją i wzorem dla innych. Obecnie uczniowie podczas lekcji przywołują tekst mówionych przez siebie ról, rozpoznają struktury gramatyczne, związki frazeologiczne i utarte zwroty komunikacyjne. Mówienie w języku obcym nie jest dla nich dyskomfortem. Potrafią operować językiem na poziomie przeżyć estetycznych. Efektywność projektu została doceniona podczas premiery spektaklu.  Aktorzy byli inspiracją dla widowni, która musiała zweryfikować swoją znajomość języka. Uczniowie-widzowie zaczęli uczestniczyć w podobnych zajęciach i wzięli udział w następnym spektaklu. Młodzi artyści byli również zapraszani na występy do zaprzyjaźnionych szkół. Dzięki takim wyjazdom zdobyli większe doświadczenie i pokazali rówieśnikom, iż nauka języka nie musi być ograniczona do ćwiczeń słownikowych, gramatycznych oraz testów, ale może stać się wspaniałą przygodą.