Language @mosphere

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu

Projekt „Language @mosphere” jest międzynarodowym projektem interdyscyplinarnym i językowym, którego założeniem była nieformalna nauka języka obcego z wykorzystaniem nowych technologii oraz integracji treści przedmiotowych z językiem obcym.

Działania w ramach projektu obejmowały stworzenie trzech wirtualnych klas tematycznych z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej, koordynowanych przez nauczycieli przedmiotowych: klasa realizująca nauczanie zintegrowane z językiem angielskim, klasa kształcąca kompetencje z języka angielskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz klasa zajmująca się rozwiązywaniem nietypowych zadań matematycznych. Każda z grup nawiązała kontakt z partnerem zagranicznym z wykorzystaniem platformy internetowej w celu skonfrontowania naszego sposobu myślenia i rozwiązywania problemów z uczniami innego kraju.

Podczas pierwszego spotkania uczniów polskich i walijskich na platformie doszło do poznania i rozwiązywania zadań matematycznych. Kolejnym razem uczniowie pracowali na krótkich, prostych tekstach w języku angielskim z ukrytymi błędami. Ponadto, uczniowie wykonywali ćwiczenia i testy w języku angielskim z użyciem tablicy interaktywnej, prowadzili korespondencję listowną,  zawiązywali nowe znajomości poprzez spotkania online, spotykali się na czacie z rówieśnikami z Walii, dyskutowali w języku angielskim oraz wspólnie poszukiwali rozwiązań matematycznych problemów, stale pracując z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Spotkania odbywały się na Platformie Edukacyjnej raz w tygodniu i były przeprowadzane w formie czatu, natomiast uczniowie mogli w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca logować się do strony w celu rozwiązania powierzonych im zadań: materiałów z nowej lekcji, gier i zabaw umożliwiających lepsze przyswojenie tematu, czy testów sprawdzających poznane treści. W rezultacie, zaangażowanie uczniów w samodzielne zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią na platformie z innymi uczniami wpłynęło na przyrost wiedzy w zakresie danego przedmiotu, a także na poprawieniu komunikacji w języku angielskim.