Korzenie europejskiej tożsamości w twórczości ludowej

Zespół Szkół w Zebrzydowicach

Projekt miał na celu przeanalizowanie czynników decydujących o tożsamości Polaków, Turków, Węgrów, Czechów, Hiszpanów i Niemców. Punktem wyjścia do dyskusji była szczegółowa analiza bajek i legend narodów europejskich. Uczestnicy projektu omawiali wartości mające znaczenie dla poszczególnych narodowości, a następnie porównywali je z rodzimymi legendami. Tezy zostały zaprezentowane w postaci kolaży, plakatów oraz krótkich felietonów. Produktem końcowym projektu było stworzenie Europejskiego kwiatu wartości w formie cyfrowej mapki. Zostały tam zamieszczone bajki, legendy i komentarze do legend. Interaktywna mapka wartości pokazująca podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi narodami była efektem pracy uczniów w grupach międzynarodowych, co stanowiło dla nich wyzwanie także pod względem językowym.