Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-Lieder-Wettbewerb

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Warszawa

Celem projektu jest propagowanie języka niemieckiego poprzez śpiew oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci i młodzieży, zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego bszaru językowego oraz kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów i kultury. Konkurs wpisuje się w działalność statutową oddziału warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, która polega na inicjowaniu działań na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka niemieckiego.