Każdy może zostać omnibusem. Warsztaty dla uczniów polskojęzycznych (10+)

Deutsch-polnische Elterninitiative zur Förderung der Zweisprachigkeit e.V.

Projekt powstał z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających do IV klasy (ostatni klasa szkoły podstawowej w niemieckim systemie edukacyjnym) sobotniej szkoły polskiej we Frankfurcie. Przejście uczniów w niemieckim systemie edukacyjnym, w wieku 10 lat, ze szkoły podstawowej do szkoły średniej jest momentem krytycznym w procesie ich kształcenia. Dotyczy to również nauki języka polskiego jako obcego i bardzo często skutkuje zaprzestaniem uczenia się tego języka. Dzieci z językiem polskim, jako drugim, najczęściej urodzone już w Niemczech, nie zawsze identyfikują się z formą zajęć, proponowaną przez szkołę ministerialną. Polski stanowi dla nich w zasadzie język obcy lub też język kraju pochodzenia rodziców.