Sportomaniacy: sport prowadzi nas do świata!

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

Projekt realizowany był w gimnazjum obejmującym klasy sportowe. Powstał w odpowiedzi na dwa główne obszary zainteresowań wymieniane przez młodzież: sport i język angielski. Uczniowie gimnazjum przeprowadzili warsztaty w języku angielskim dla uczniów szkoły podstawowej. Prezentowali sylwetki znanych sportowców, informacje dotyczące zdrowej diety, sportu oraz innych kultur. Warsztaty miały charakter interaktywny: uczniowie inicjowali dyskusje, przeprowadzali quizy. Zorganizowano również w lokalnym parku trening sportowy prowadzony w języku angielskim. Odbył się także mecz piłki nożnej, który relacjonowany był po angielsku.W komunikacji internetowej uczestniczyli uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół z Anglii, Portugalii i Włoch.

Projekt był przykładem pracy zespołowej: anglistów (koordynacja prac projektu, przygotowanie materiałów), nauczycieli wychowania fizycznego (zorganizowanie meczu piłki nożnej, asystowanie w treningu sportowym) oraz biologów (przeprowadzenie zajęć na temat roli sportu i dobrej diety w utrzymywaniu zdrowego stylu życia). W projekt aktywnie zaangażowały się też lokalne kluby sportowe.

Projekt pokazał, iż nauczanie języka obcego może odbywać się w połączeniu z każdym przedmiotem nauczania (język angielski z wychowaniem fizycznym, biologią, informatyką, sztuką).