JĘZYKOWY TEATR SZKOLNY

Działania Językowego Teatru Szkolnego skupiają się na realizacji scenicznej adaptacji literatury klasycznej. W styczniu 2016 r. zespół zaprezentował “The Christmas Carol” Charlesa Dickensa. Występ połączony został z finałem I części konkursu Po angielsku… czytać każdy może dla uczniów Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego.Konkurs miał za zadanie zachęcić jak najszersze grono młodzieży do aktywnego poznawania literatury w języku angielskim. Kolejne zrealizowane przedsięwzięcie to “Poskromienie złośnicy” (czerwiec 2016 r.) połączone z finałem ww. konkursu czytelniczego. W lutym 2017 r. miała miejsce premiera dramatu Szekspira “Romeo i Julia”. Następnym ważnym przedsięwzięciem była adaptacja sceniczna powiastki filozoficznej „Mały Książę” (czerwiec 2017 r.). We wrześniu tegoż roku placówka została przekształcona w szkołę podstawową. W związku z tym działania zostały skierowane do przedstawicieli młodszej części społeczności szkolnej i w grudniu 2017 r. uczniowie klas I wystąpili w kinie „Sokół” w Starym Sączu w programie lekcji otwartej na scenie teatralnej „Winter Wonderland”, połączonym z wizytą św. Mikołaja. W maju 2019 r. uczniowie klas IV i V wystąpili przed społecznością Starego Sącza, prezentując dwie polskie legendy w języku angielskim: „Smok Wawelski” oraz „Lech, Czech i Rus”.

Poza występami dla społeczności szkolnej i lokalnej Językowy Teatr Szkolny przez trzy kolejne lata brał udział w Wojewódzkim Konkursie Małych Form Teatralnych Bliżej Świata w Krakowie. W maju 2017 r. członkowie grupy przedstawili sztukę „John Hancock” (III miejsce), a rok później (maj 2018 r.) zaprezentowali trzy kolejne przedstawienia: „Claude Monet and his magical garden” (kategoria: klasy I-III), „The mythical journey” (kategoria: klasy IV-VI) oraz „At the Swedish Museum” (kategoria: gimnazjum – III miejsce). W maju 2019 r. zaprezentowano cztery sztuki: “The Little Red Riding Hood” (kategoria: klasy I-III – I miejsce), “The Legend of the Wawel Dragon” (kategoria: klasy IV-VI – I miejsce), “Friendship matters” (kategoria: klasy VII-VIII – III miejsce), “An ordinary boy” (kategoria: gimnazjum – wyróżnienie).

Cele projektu to:

  • poznawanie bogactwa literatury anglojęzycznej;
  • poszerzanie wiedzy kulturoznawczej i historycznej prezentowanej w odsłonie teatralnej;
  • doskonalenie umiejętności językowych, wzbogacanie zasobu słownictwa z języka angielskiego;
  • doskonalenie umiejętności autoprezentacji;
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
  • doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole;
  • rozwijanie zdolności interpersonalnych;
  • uczenie się szacunku do innych.

Ponadto społeczność lokalna poznaje literaturę anglojęzyczną i często po raz pierwszy ma możliwość zetknięcia się z adaptacjami scenicznymi w języku obcym.

Praca przy realizacji projektu pozwoliła w inny niż tradycyjnie sposób poznać klasyki literatury i lektury szkolne w języku obcym. Dzięki temu nie tylko uczestnicy przedsięwzięcia, ale również uczniowie-widzowie mieli ułatwiony start podczas zajęć z innych przedmiotów szkolnych, np. przy omawianiu poszczególnych pozycji książkowych na lekcjach języka polskiego.

Wyjście z nauką języka angielskiego poza klasę szkolną stanowi innowacyjność tej inicjatywy. Projekt zakładał zapoznanie społeczności lokalnej z literaturą w języku obcym, a przez to zachęcenie do nauki języków obcych i uczenia się przez całe życie. Podczas przygotowywania występów nawet uczniowie słabsi pod względem językowym mieli szansę wystąpić przed publicznością. Natomiast osoby nieśmiałe, które nie zdecydowały się na wyjście na scenę miały możliwość realizacji swoich uzdolnień czy pasji w sposób do nich dostosowany np. przy tworzeniu dekoracji.