IT dla mnie – technologia i nauka języka angielskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Udanin

Projekt opierał się na połączeniu nauki języka angielskiego z rozwojem umiejętności używania w praktyce nowych technologii komunikacyjnych – internetowych narzędzi komunikacji i edukacji (Google for Education). Projekt przełamał niechęć dzieci (11 i 12 lat) do komunikowania się między sobą w języku angielskim zaś wartością dodaną był aspekt motywujący – nauka programowania robotów i gier uczących kodowania w języku angielskim. Konieczność prezentacji przed innymi uczestnikami projektu oraz prezentacje w internecie efektów działania (kanał Youtube) budowały pewność siebie uczestników przy jednoczesnym przełamywaniu niechęci do wystąpień publicznych. To wszystko –

  • podniesienie kwalifikacji językowych;
  • programowanie w mechatronice;
  • usprawnienie zdolności komunikacyjnych (werbalnych) wzmocniło samoocenę uczestników.

Projekt zrealizował kluczowe założenia jakimi było:

  • wprowadzenie nowoczesnych technologii do nauki języka angielskiego (m. in. poprzez doposażenie sali językowej w projektor);
  • zintegrowanie tych działań z innymi realizowanymi na terenie całej placówki
  • promocja szkoły i środowiska lokalnego na arenie międzynarodowej.

Zaproszono zagranicznych woluntariuszy a za pomocą wdrażanych elementów programu, szkolna placówka ewoluowała czego przejawem było wdrażanie standardów europejskich do wiejskiej szkoły (w ramach projektu została uruchomiona platforma Google for Education).

Realizując projekt łączono znajomość podstawowego słownictwa z zakresu informatyki w języku angielskim z zabawą w programowanie. W efekcie, na podstawie zachowań uczestników wykazano, że  kodowanie nie musi, a nawet nie powinno być uczone w języku polskim, tylko należy naukę kodowania od razu wprowadzać w języku angielskim, który jest powszechnym językiem środowisk informatycznych. Równolegle łącząc naukę języka angielskiego z programowaniem, uczniowie nabyli niezbędną wiedzę nt. podstaw kodowania oraz poznali strony i aplikacje, dzięki którym mogą teraz samodzielnie kontynuować naukę w tym zakresie i poszerzać swoja wiedzę programistyczną.  Udział wolontariuszy i pierwszy kontakt z osobami z zagranicy dla wielu uczniów wiejskiej szkoły był ważnym elementem edukacji języka angielskiego, bowiem dał możliwość wykorzystania go w sposób praktyczny. Posługiwanie się nim było zdeterminowane koniecznością komunikowania się z osobami nie władającymi językiem polskim.