INTJO – Innowacje Nowe Technologie Języki Obce w kontekście strategii rozwoju Powiatu Tureckiego

Starostwo Powiatowe w Turku

Kompleksowy program nauki języka niemieckiego adresowany do uczestników o bardzo szerokim spektrum wiekowym (klasy 4-5 oraz szkoła średnia). Nauka języka niemieckiego odbywała się z włączeniem elementów techniki, robotyki oraz programowania w późniejszym etapie nauki. Zwieńczeniem ma być zapewnienie zdobycia kompetencji językowych zawodowych, potwierdzonych Certyfikatem Języka Niemieckiego DSD I PRO. Program wpisał się międzypowiatowy (regionalny) „Pilotażowy programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I – III szkół podstawowych w latach 2017 – 2020” co pokazuje synergię działania inicjatorów – uczestników projektu przy jednoczesny zaangażowaniu władzy samorządowej (samorząd terytorialny). Udziałem w projekcie objęci byli nauczyciele z powiatów sieradzkiego o poddębickiego. Wartością dodaną projektu jest podniesienie kwalifikacji jego uczestników skutkujące w przyszłości atrakcyjnością (kompetencjami) na konkurencyjnym rynku pracy.

Głównym celem projektu było wprowadzenie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego co  przyczyniło się do podniesienia świadomości konieczności uczenia się języków obcych od najmłodszych lat wśród uczniów i ich rodziców.

Kluczowym było wskazanie uczniom i ich rodzicom celowości nauki drugiego języka obcego, i popularyzacja tego działania poprzez  cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem “Wiosna z Niemieckim w Powiecie Tureckim”. Za jej pośrednictwem pokazano społeczności szkolnej, jak również rodzicom  innowacyjność i zasadność tego projektu, odnosząc się do już zdobytych przez uczniów umiejętności językowych. Istotnym było na początku funkcjonowania projektu zniwelowanie obaw rodziców związanych z nauką drugiego języka, zmiana nastawienie do języka niemieckiego, a wręcz pokazał, z jaką łatwością i przyjemnością najmłodsi uczniowie przyswajali języki obce (budowanie świadomości potrzeby nauczania dwóch języków obcych od najmłodszych lat).

Poprzez realizację projektu nastąpiła większa integracja uczniów z nauczycielami języka niemieckiego.