Intensywny kurs języka francuskiego dla fizjoterapeutów – język ogólny i medyczny – wykorzystujący podejście neurolingwistyczne w nauczaniu języków obcych

JJ Communication Joanna Jóźwiak

Projekt intensywnego kursu języka francuskiego dla fizjoterapeutów jest realizowany od 2009 r. Dwa jego cykle były prowadzone w ramach projektu Leonardo da Vinci pod nazwą Europejska fizjoterapia – studiuj w Polsce. Praktykuj we Francji.

W projekcie uczestniczą osoby przygotowujące się do wyjazdu do Francji w celu podjęcia pracy zawodowej jako fizjoterapeuci. Kurs ma na celu przygotowanie kursantów do integracji na trzech poziomach: zawodowym, instytucjonalnym i prywatnym oraz wykorzystania nabytych umiejętności językowych w zawodzie.

U podstaw programu leży pasja nauczania języka francuskiego oraz przedstawienie konkretnej, skutecznej odpowiedzi na problemy językowy grupy zawodowej fizjoterapeutów. Wszystkie działania oparte są na motywacji uczących się. Dla uczestników kursu uczenie się języka francuskiego nie jest celem samym w sobie, lecz integralnym etapem rozwoju zawodowego.

Kluczowymi elementami kursu są: autorski podręcznik do nauki języka francuskiego przeznaczony dla fizjoterapeutów przygotowujących się do podjęcia pracy we Francji, zajęcia prowadzone metodą autorską opartą na elementach programowania neurolingwistycznego, wykorzystanie możliwości nagrywania i odsłuchiwania własnej wypowiedzi, realizacja filmów z udziałem kursantów.

Projekt przyczynia się do rozwiązania problemu podaży i popytu na zawód fizjoterapeuty we Francji i w Polsce z naciskiem na merytorycznie bogate i skuteczne przygotowanie językowe do wyjazdu przyszłych fizjoterapeutów.