Innowacja pedagogiczna dla dzieci z grupy trzylatków (2014-2017) Dwujęzyczny przedszkolak

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej. Oddział przedszkolny

Podstawa programowa dla przedszkoli zakłada zapoznawanie dzieci z językami obcymi i ich uwrażliwianie na różnorodność językową ludzi i świata. Realizacja takich zaleceń nie jest jednak zadaniem prostym, co niejednokrotnie potwierdzają obserwacje zajęć w wielu placówkach edukacyjnych. Projekt Dwujęzyczny przedszkolak można uznać za modelowy sposób skutecznego wprowadzania w życie zaleceń programu edukacji przedszkolnej, za wzorzec dobrych praktyk w tym zakresie.

Dzieci uczestniczące w projekcie mają stały kontakt z językiem angielskim w czasie pobytu w przedszkolu. Angielszczyzna towarzyszy zatem nauce, zabawie, posiłkom, czynnościom organizacyjnym czy higienicznym. Oznacza to prowadzenie zajęć z użyciem komunikacji dwujęzycznej, np. konieczność reagowania przez dzieci na polecenia wydawane po angielsku. Stałym elementem edukacji językowej jest uwzględnianie materiału kulturowego w nauczaniu: obecność piosenek, bajek, filmów, historyjek, opowieści o zwyczajach w krajach anglojęzycznych.

Niektóre zajęcia o charakterze językowym przeprowadzają z przedszkolakami uczniowie szóstej klasy szkoły podstawowej, co jest atrakcyjne dla obu stron i integruje młodszych ze starszymi. Uczniowie z zapałem i zaangażowaniem przygotowują się do swojej krótkotrwałej roli nauczycieli. Pozwala im to na przejęcie odpowiedzialności za zobowiązanie i kształtowanie poczucia odpowiedzialności wobec maluchów.

Przedszkolaki osłuchują się z angielskim także poza zajęciami w przedszkolu, np. uczestnicząc biernie w imprezach językowych (np. konkursach) w szkole podstawowej. Rodzice mają okazję poznać umiejętności językowe swoich pociech, nie tylko zapoznając się z planami pracy nauczyciela lub rozmawiając z dziećmi o zajęciach przedszkolnych, ale i w trakcie występów maluchów z różnych okazji. W takich przedstawieniach zawsze w pewnym zakresie używa się języka angielskiego. Wszystkie działania projektowe prowadzą ku głównemu celowi: dobremu przygotowaniu do świadomej nauki języka w szkole podstawowej oraz kształtowaniu postawy otwartości na świat ludzi, języków, kultury.