India Express

EARLY STAGE

Najwyższe góry świata Himalaje, święta rzeka Ganges, sposób uprawy herbaty czy zakładania sari to tylko niektóre z tematów zajęć, w których mogli wziąć udział uczniowie szkoły Early Stage. Dodatkowo, dzięki współpracy z organizacją zajmującą się dzięćmi ulicy z Bombaju „Hamara Foothpath” oraz „Down to Earth”, dzieci miały możliwość poznania innej kultury, poprzez kontakt z jej rodzimymi uczestnikami.

Początkowo odbyły się lekcje o Indiach, prezentujące wiedzę o kulturze, zwyczajach czy muzyce. Ich efektem były prace językowo- plastyczne. Kolejne działania projektowe zostały wplecione w realizację materiału w ramach kursu języka angielskiego. Dzieci zdobywały wiedzę Indiach, uczyły się piosenek o tematyce hinduskiej, a także wymieniały korespondencję elektroniczną i mailową ze swoimi indyjskimi rówieśnikami.

Nauka piosenek, stworzonych we współpracy z profesjonalnymi muzykami specjalnie na potrzeby projektu, stała się inspiracją do tworzenia zarówno projektów multimedialnych, jak i nagrania płyty. W ten sposób powstał album INDIA EXPRESS. Partnerzy szkoły z Bombaju nagrali natomiast krótki film obrazujący realizację projektu.

Podczas ferii zimowych chętni uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach o tematyce indyjskiej obejmujących wystawienie sztuki teatralnej na podstawie legendy o Ramie i Sicie, przygotowanie pokazu tańców hinduskich, zajęcia plastyczne z elementami muzykoteriapii oraz warsztaty kulinarne.