Gry językowe

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu

Tytuł projektu: Gry językowe

Język: angielski, rosyjski

Instytucja: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu

Koordynator: Bronisława Niespor

Strona www projektu: http://www.englishingames.pl.tl

Poziom nauczania: szkoła podstawowa

Cele projektu:

  • nauka języka obcego poprzez zadania i gry interaktywne;
  • motywowanie do nauki języków obcych;
  • podnoszenie jakości nauczania i uczenia się języka oraz zaszczepienie w uczniach wiary we własne umiejętności językowe;
  • wykorzystanie nowych technologii do opracowania materiałów dydaktycznych;
  • współpraca w grupie;
  • nauka odpowiedzialności i samodzielności w nauce języka obcego.

Opis projektu:

Projekt realizowali uczniowie pod kierunkiem nauczyciela w ramach zajęć pozalekcyjnych. Grupa spotykała się raz w tygodniu na jednej godzinie lekcyjnej w sali komputerowej z dostępem do internetu. Podczas zajęć uczniowie, wykorzystując materiał leksykalny ze swoich lekcji języka angielskiego, przygotowywali zadania interaktywne, takie jak wykreślanki, wisielce, anagramy, przestawione słowa w zdaniach, puzzle i quizy. Następnie zamieszczali je, po uprzednim sprawdzeniu, na stronie internetowej projektu. Uczniowie wybierali tematy i na początku starali się wykonywać zadania według wskazówek nauczyciela, później pracowali samodzielnie, a nauczyciel jedynie koordynował ich pracę. Zadania opracowane przez uczniów są wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego i rosyjskiego. Pozwalają one wszystkim uczniom poszerzyć zakres słownictwa. Do przygotowywania zadań wykorzystywane były coraz to nowe narzędzia. Poszukiwanie nowych rozwiązań stało się pasją uczniów. Niektóre z zaproponowanych przez nich  ćwiczeń są wykorzystywane na lekcjach informatyki lub podczas realizacji projektów eTwinning.

Rezultaty projektu:

Projekt zmotywował uczniów do nauki języków obcych. Lekcje stały się  ciekawsze dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz zabaw i gier edukacyjnych. Powstała strona internetowa, która będzie służyć przez wiele lat jako narzędzie do nauczania i uczenia się języków. Uczniowie nieobecni w szkole będą mogli korzystać z zamieszczanych na niej materiałów do nadrobienia zaległości. Pozostali będą wykorzystywać dostępne na niej ćwiczenia do utrwalenia i powtórzenia materiału z danego zakresu tematycznego. Główną wartością projektu jest zwiększenie wiary uczniów we własne kompetencje informatyczne i językowe. Uczniowie realizujący projekt są dumni ze swojej pracy, z tego, że pomagają innym.