Glottodydaktyka kiedyś, dziś i jutro

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Po czteromiesięcznych przygotowaniach, w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM odbyły się dwudniowe warsztaty, przeznaczone dla studentów, prowadzone przez pracowników naukowych oraz zagranicznych gości.

Łącznie zorganizowano sześć spotkań, dotyczących różnych zagadnień z zakresu glottodydaktyki. Początkowo studenci zapoznali się z perspektywami, jakie daje wykonywanie zawodu nauczyciela, a także zagadnieniami związanymi ze znaczeniem mowy ciała w nauce języków obcych. Na przykładzie „Tamtej strony ciszy” Caroliny Link uczyli się pracy z filmem, oraz dyskutowali o możliwościach jego dydaktyzacji.

Do udziału w części warsztatów zaproszono dzieci z klas I- III Społecznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej, które wzięły udział w lekcjach prowadzonych przez studentów. Zajęcia poprzedzone były zapoznaniem przyszłych nauczycieli z najnowszymi trendami w edukacji wczesnoszkolnej i opierały się na pracy ze słownictwem zaczerpniętym z opowiadania Erica Carle „Die kleine Raupe Nimmersatt”.

Podczas spotkania rozmawiano również o zaletach pracy z autentycznym tekstem, oraz poruszono problemy związane z różnicami kulturowymi i związanymi z tym trudnościami, jakie może napotkać nauczyciel języków obcych pracujący w obcym mu kraju.

Efekty realizacji projektu widoczne są między innymi w ankiecie przeprowadzonej wśród studentów, biorących udział w zajęciach. Podkreślali oni, że przedsięwzięcie pozwoliło im zarówno sprawdzić się w roli nauczyciela, jak i będzie przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej. Dodatkową wartością jest nawiązanie współpracy między Instytutem Lingwistyki Stosowanej UAM, a Społeczną Waldorfską Szkołą Podstawową.