FunEnglish

Projekt edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym i dotyczy nauki języka angielskiego z wykorzystaniem e-learningu. Autorzy projektu współpracują z edukacyjnymi instytucjami publicznymi i organizacjami non profit. Dzięki kontaktom z powyższymi podmiotami organizowane są warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów z zakresu wykorzystania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego.

Działania opracowane w projekcie składają się ze zbioru interaktywnych lekcji, z których każda to cztery multimedialne moduły: film, fotolekcja, piosenka oraz gra. W przyjętej metodzie zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań. Są to: blended learning, czyli łączenie tradycyjnego sposobu nauki z interaktywnym kursem. Kąpiel językowa polegająca na otoczeniu dziecka językiem angielskim oraz komunikatami w języku obcym. natural immersion to uczenie myślenia po angielsku, multireprezentacja, czyli prezentowanie fraz i słówek w różnej formie – za pośrednictwem obrazu, tekstu, dźwięku oraz innych multimedialnych metod przekazu. Każde zagadnienie wykorzystywane jest również w licznych kontekstach i przykładach.

W projekcie bierze udział ponad 30 szkół podstawowych z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego. Dzięki stworzeniu innowacyjnej platformy e-learningowej zwiększyła się motywacja dzieci do nauki języka angielskiego.