Europeans for peace – memories and feelings

Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego Ogólnokształcące Liceum Językowe z Oddziałami Dwujęzycznymi im. UE w Radomiu

W ramach projektu Europeans for peace podjęto się prześledzenia losów żydowskich dzieci wywiezionych z różnych miast Europy do obozu w Neuengamme. W każdym kraju partnerskim młodzież badała materiał faktograficzny dotyczący tego zagadnienia. Licealistki z Polski zajmowały się dziećmi z radomskiego getta. Zebrane i opracowane materiały posłużyły prezentacji na spotkaniu w Niemczech oraz zorganizowaniu wystawy fotograficznej w szkole. Hamburskie spotkanie stanowiło forum wymiany wiedzy i refleksji związanych z pracą nad archiwaliami dotyczącymi żydowskich rówieśników sprzed lat. Dyskutowano o sile ideologii, ksenofobii, przeciwdziałaniu tym zjawiskom i o wartości dla Europy najważniejszej – o trwałym pokoju.

W sytuacjach spotkań i kontaktów bezpośrednich młodzież używała kilku języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego. Komunikacja ściśle związana z projektem odbywała się po angielsku. Zatem praktycznie wdrożono podejście edukacyjne określane jako uczenie się przez działanie oraz rozwijano kompetencje kluczowe:  komunikację w językach obcych, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne.

Początek projektu to zebranie i badanie materiałów niemieckojęzycznych z Archiwum Państwowego w Radomiu. Później – tłumaczenie tych tekstów na angielski, a następnie gromadzenie zdjęć miejsc historycznych.

Uczniowie znacznie lepiej posługują się językiem angielskim i niemieckim w mowie i piśmie. Nauczyli się wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje obcojęzyczne, używać słowników i źródeł multimedialnych. Przyswoili i przećwiczyli umiejętność tworzenia i prezentowania wystąpień w językach obcych, a nawet nauczyli się dyskutować w języku innym niż polski, umiejętnie konstruując argumenty pod względem merytorycznym i językowym.

Projekt osiągnął zakładany cel: tworzenie przestrzeni europejskiego dialogu i dyskursu historycznego poprzez wielojęzyczną komunikację młodzieży.