Na marginesie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni

Projekt to owoc niezwykłej współpracy w ramach nowatorskiego partnerstwa: teatru uczniów szkoły w Gdyni działającego pod nazwą „Familianci Don Kiszota”, teatru TRAC z Beaumes de Venise i teatru CARAVANE z Tuluzy oraz Fundacji Junior przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. W ramach projektu rozwijana jest w Polsce francuska idea theatre populaire, w której widz jest aktorem, a poruszana tematyka żywo dotyka społeczeństwa, integrując różne środowiska i mobilizując je do działania poprzez sztukę. W pierwszej edycji projekt skupiał się na problemie marginalizacji ze względu na wiek, środowisko, zamożność, a nawet nieznajomość języka. Projekt wypracowuje narzędzia, które przeciwdziałają wykluczeniu. Osią działań jest teatr forum (czyli model teatralnej debaty zaczerpnięty z zaangażowanego społecznie Teatru Uciśnionych Antonio Boala), wzbogacony multimedialnie i pogłębiony międzykulturowo. Projekt zakłada edukację poprzez wielowymiarową, międzynarodową i interdyscyplinarną twórczość.

W projekcie bierze udział grupa 80 osób w wieku 12-76 lat. Główne działania projektowe to m.in. spotkania z osobami doświadczającymi marginalizacji, w wyniku których powstają: „etiudy” (krótkie metraże, impresje, reportaże, zdjęcia, tekst) oraz polsko-francuska wymiana młodzieży i warsztaty teatralne w Polsce i we Francji.

Język obcy w projekcie jest katalizatorem wszechstronnego rozwoju (osobistego, społecznego), impulsem, aby rozszerzyć rejestr osobistej wrażliwości, poszerzyć horyzonty poznawcze, przezwyciężyć lęk przed innością czy odkryć własny potencjał. Projekt doskonale ćwiczy dwie umiejętności: savoir-faire (wiem, jak zrobić) i savoir-vivre (dosłownie: wiem, jak żyć).