Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C2

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Poskiego jako Obcego

Przedmiotem projektu nagrodzonego certyfikatem honorowym European Language Label 2015 jest system certyfikacji biegłości językowej w zakresie języka polskiego jako obcego. System ten, po czteroletnich przygotowaniach, został wprowadzony w życie w 2004 r. na mocy nowelizacji Ustawy o języku polskim z dn. 11 kwietnia 2003 r. Autorem projektu jest Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów pod kierownictwem prof. dra hab. Władysława Miodunki.