W naszej pięknej ojczyźnie – polszczyźnie. Kwietnik polski

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

 

Projekt polskiej placówki oświatowej w Wiedniu związany był z obchodzonym w roku 2013 Rokiem Tuwima. Składał się z kilku etapów: projektu gimnazjalnego przybliżającego sylwetkę poety i jego dokonania arytstyczne, wykonania ilustracji do wierszy Tuwima (szkoła podstawowa), konkursu na autorskie tłumaczenie wierszy Tuwima na język niemiecki oraz przygotowania spektaklu poetyckiego Kwietnik polski. Projekt zakończyło wydanie książkowe nagrodzonych wierszy wraz z ilustracjami uczniów.

Projekt zaangażował całą społeczność szkolną w problematykę poezji Tuwima oraz przedstawił twórczość poety austriackim rówieśnikom. W realizację włączyła się też ambasada polska oraz wydziały slawistyki i translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Uczniowie w ramach projektu współpracowali z nauczycielami i polskim reżyserem. Tłumaczenia tekstów wymagały od nich dobrej znajomości obu języków, pomysłowości i kreatywności. Uczniowie słabsi językowo mogli dokonać plastycznej interpretacji wierszy Tuwima.

Projekt przyczynił się do kształtowania postawy kreatywności i otwartości, ośmielał uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań. Dzięki projektowi uczniowie dostrzegli własny potencjał językowy, umocnili swoją tożsamość kulturową i narodową, coraz szerzej propagując kulturę polską w środowisku austriackim.

Projekt wzmocnił pozycję i autorytet szkoły w środowisku polonijnym i austriackim. Polska szkoła jest obecnie częściej zapraszana do prezentowania kultury i sztuki polskiej w placówkach austriackich.