deDOMO- Angielski dla rodziców (i dzieci!)

deDOMO Education Jannasz, Śpiewak sp. j.

DeDOMO to rodzaj długofalowej gry edukacyjnej, przeznaczonej dla rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko posługiwało się językiem obcym spontanicznie i naturalnie, w typowych sytuacjach codziennych. Z powodzeniem wykorzystuje zarówno domowy kontekst sytuacyjny, jak i relację rodzic- dziecko, powodując, że nauka zachodzi mimochodem, przy niewielkim wysiłku obu stron. Jej głównym założeniem jest wykorzystanie rutynowych okazji do stopniowego przestawiania języka komunikacji z ojczystego na obcy.

Metoda może być stosowana w edukacji dzieci w szerokim przedziale wiekowym- od 3 lat aż do końca szkoły podstawowej. Nie wymaga od rodziców dobrej znajomości języka obcego, wybrane elementy deDOMO mogą wprowadzać nawet osoby ze znajomością języka na poziomie A1. Co więcej, uczestnictwo w procesie edukacyjnym przynosi korzyści również samym rodzicom, pomagając przezwyciężyć strach przed mówieniem w języku obcym.

W celu upowszechniania i popularyzacji idei deDOMO powstała seria przewodników przybliżających metodę rodzicom dzieci w trzech grupach wiekowych: 3-6 („Angielski dla rodziców przedszkolaka”), 7-9 („Angielski dla rodziców ucznia”) i 10-13 („Angielski dla rodziców nastolatka”). Każdy z zestawów zawiera również nagrania audio z udziałem polskich dzieci i mam mówiących po angielsku. Ukazały się artykułu prasowe popularyzujące metodę, organizowane są warsztaty dla rodziców chcących wprowadzić ją we własnym domu, dostępna jest strona internetowa projektu, kanał w serwisie YouTube oraz profil na portalu Facebook.