Czartoryska Wieża Babel – teatr językowy

Gimnazjum nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

Projekt to szereg działań mających na celu przygotowanie wielojęzycznych przedstawień teatralnych i promocję nauki języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W tej konwencji przygotowano dwa przedstawienia: Romeo i Julia oraz Opowieść wigilijna. Uczniowie płynnie przechodzili od partii mówionych w różnych językach obcych. Ponadto przedstawieniom towarzyszyły konkursy na plakat teatralny i scenografię. Przygotowywana została także promocję wydarzenia (zdjęcia, prezentacja, film, reportaż) oraz zapewniono obsługę techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, efekty specjalne i dźwiękowe, nagrania muzyki, prezentacje z napisami do scen obcojęzycznych).

Uczniowie rozwinęli umiejętność współpracy i przejęli odpowiedzialność za realizację swoich zadań. Dzięki przedsięwzięciu poszerzyli swoje zainteresowania, uświadomili sobie konieczność nauki języków obcych, a przede wszystkim doskonalili umiejętności językowe i interkulturowe.