I really speak English

Szkoła Podstawowa w Chomęcicach

Uczniowie szkoły w Chomęcicach chcieliby biegle mówić po angielsku, ale też ciekawie i aktywnie spędzać czas poza lekcjami. Dzięki projektowi mogli doskonalić umiejętności komunikacji w języku angielskim, wykorzystując swój wolny czas do aktywnej nauki języka.

W ramach działań projektowych, przez ponad rok, grupa uczniów z klas IV-VI, o zróżnicowanej znajomości języka angielskiego (jednym z celów projektu było wsparcie słabszych uczniów w przełamaniu barier w mówieniu), spotykała się na bezpłatnych zajęciach, w czasie których pracowano metodą odgrywania ról i tworzenia scenek sytuacyjnych. Uczniowie opracowywali dialogi w sytuacjach codziennych (lotnisko, hotel, restauracja, zakupy, fryzjer, lekarz itp.), przygotowywali scenografię i kostiumy, wcielali się w odpowiednie role. Wszystkie scenki zostały sfilmowane.

Oprócz pracy nad scenkami zorganizowano spotkania z rodowitymi Anglikami, warsztaty językowo-taneczne, zwiedzanie miast z rozwiązywaniem zadań w języku angielskim, m.in. w zoo i na dworcu kolejowym.

Projekt zintegrował środowisko lokalne. Jako partnerzy uczestniczyli w nim uczniowie z trzech pobliskich szkół podstawowych, prywatna szkoła językowa, lokalne firmy oraz gmina. Wzrosła motywacja uczniów do nauki języka, co przyniosło efekt m.in. w postaci większej liczby chętnych do udziału w konkursach językowych. Według relacji rodziców, uczestniczący w projekcie uczniowie podczas zagranicznych wyjazdów wakacyjnych pewniej i aktywniej angażowali się w sytuacje przećwiczone już wielokrotnie w trakcie trwania projektu.