CLIL is easy!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza szkoła w Opolu

Projekt polega na wykorzystywaniu do nauki języka angielskiego czasu innego niż lekcje: przerw, pobytu w stołówce, zajęć rozwijających zainteresowania, wycieczek, wspólnych wyjazdów, zajęć CLIL wykraczających poza podstawę programową.

Od początku września 2014 roku pracę w szkole planowano tak, by wytwarzać naturalne sytuacje do poznawania języka, wiązania aktywności z różnych dziedzin z doskonaleniem umiejętności językowych, wykorzystywania komunikacji dwujęzycznej, dążenia do dwujęzyczności całej szkoły (także jej kadry).

W ramach projektu realizowano autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze My Little English ABC i W angielskim stylu, czyli naukę angielskiego i wiedzy o kulturze (język kształcono poza lekcjami przedmiotu). Organizowano zajęcia z native speakerem, w trakcie których ważną rolę odgrywały elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Tę wiedzę wzbogacano też dzięki użyciu różnych narzędzi technologicznych, np. uczniowie kręcili krótkie filmy. Dzieci uczyły się programowania, grafiki komputerowej i robotyki – dzięki platformie Young Face TV. Odbywały się anglojęzyczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów. Zajęcia te były oparte  na metodzie CLIL. W ich trakcie kształtowano świadomość międzykulturową uczniów – tak było i jest na przykład w Klubie Podróżnika, gdzie dzieci czytają dwujęzyczne pismo National Geographic – Odkrywca i rozmawiają po angielsku o artykułach w nim zamieszczonych. Jednym z efektów działań grupy Theatre były spektakle anglojęzyczne wystawione w profesjonalnym teatrze. W czasie wspólnych wyjazdów prowadzono dwujęzycznie zajęcia narciarskie w górach oraz ćwiczenia polisensoryczne na plaży.

W działaniach projektowych uczestniczą dzieci w wieku 6-13 lat – uczniowie szkoły podstawowej – oraz przedszkolaki, a także rodzice dzieci i kadra nauczycielska placówek. Efektywna i praktyczna nauka angielskiego w warunkach nieformalnych odbywa się dzięki stosowaniu metody reagowania całym ciałem TPR (Total Phisical Response) i CLIL. Wszyscy uczestnicy projektu radzą sobie teraz znacznie lepiej z językiem angielskim. Dotyczy to tak uczniów (także tych ze zdiagnozowaną dysleksją), jak i nauczycieli. Lepsze wyniki uczniowskie widoczne są w postaci wyższych ocen i wyników testów.