Bilingual kids innowacja pedagogiczna – realizacja programu nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej

Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku

Pomysł projektu zrodził się w związku z inicjatywą wprowadzenia nieodpłatnej edukacji językowej w przedszkolu samorządowym. Jego realizacja miała miejsce w dwudziestoosobowej grupie integracyjnej, w której pięcioro dzieci posiada orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszystkie dzieci są objęte innowacyjnym programem nauczania dwujęzycznego, dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Głównym założeniem programu jest umożliwienie dzieciom osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej w języku angielskim na poziomie odpowiadającym ich rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu.