Języki dla dzieci z sąsiedztwa

Uczelnia Łazarskiego, Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego realizuje projekt społecznościowo-edukacyjny Języki dla dzieci z sąsiedztwa od 2000 r. w ramach swojej działalności na rzecz społeczności lokalnej mającej na celu integrację środowiska, wytworzenie przyjaznych więzi ze społecznością lokalną, aktywizację rodziców do wspólnych działań z Uczelnią oraz popularyzację idei wolontariatu wśród studentów.