BE A BUDDY, NOT A BULLY

W projekcie Be a buddy, not a bully wzięły udział szkoły z Polski, Francji i Czech, w których każdego roku nauczyciele byli zmuszeni przeciwstawiać się aktom przemocy występującym wśród uczniów. Uczestnicy działań projektowych mieli za zadanie pokazać innym negatywne skutki przemocy, a także zaprezentować szereg rozwiązań służących obniżeniu poziomu przemocy fizycznej i psychicznej w placówkach partnerskich. Nauczyciele koordynatorzy projektu postanowili dużą jego część poświęcić cyberprzemocy – zjawisku coraz bardziej powszechnemu w środowisku dzieci i młodzieży. Podsumowaniem wszystkich działań była ogólnoszkolna kampania antyprzemocowa, w trakcie której w każdej z partnerskich placówek uczniowie i chętni członkowie lokalnej społeczności wykonali mural przedstawiający tytuł projektu.

Cele projektu to:

  • rozwijanie świadomości międzykulturowej uczestników;
  • kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec szeroko rozumianej inności;
  • promowanie postawy antyprzemocowej – zapobieganie i walka z przemocą słowną, psychiczną, fizyczną;
  • otworzenie się na kulturę innych krajów;
  • zdobycie świadomości w zakresie aktualnej sytuacji społecznej w innych krajach;
  • aktywna współpraca międzynarodowa oparta na praktycznym wykorzystaniu języka angielskiego;
  • nauka korzystania z nowoczesnej technologii w celach edukacyjnych (Padlet, StoryboardThat, Framapad i inne).

 

Koordynator projektu Monika Mojsiejonek była odpowiedzialna za część językową działań (przede wszystkim nadzór nad poprawnością językową zadań wykonywanych przez uczniów), aktywną komunikację pomiędzy uczestnikami oraz wymianę informacji między nauczycielami-koordynatorami projektu. Wspólnie z uczniami stworzyła również wirtualną książeczkę ze zdjęciami dokumentującymi kampanię antyprzemocową (tworzenie muralu). Drugi koordynator – Kamil Matras – odpowiadał za omówienie problemu przemocy, opiekę nad uczniami przygotowującymi definicje i pojęcia związane z przemocą, pomoc młodzieży w opracowaniu scenariuszy komiksów oraz stworzenie muralu. Nadzorował także szkolny etap konkursu na logo projektu.

Uczestnicy działań projektowych pochodzą z Francji (College Jules Ferry, Montaigu) i Czech (ZS T.G. Masaryka, Kutna Hora). Są to uczniowie w wieku 12-15 lat. Wszyscy projektowi partnerzy brali aktywny udział we wszystkich działaniach opisanych powyżej. Uczniowie samodzielnie tworzyli quizy sprawdzające, czy partnerzy zgłębili dokładnie tematy poruszone w poszczególnych zadaniach. Angażowali się w spotkania w ramach wideokonferencji i czatów. Wzajemnie motywowali się do pracy, wymieniając opinie na temat materiałów udostępnianych na stronie projektu przez poszczególnych uczestników. Nauczyciele z partnerskich szkół współpracowali ze sobą na każdym etapie działań, nadzorując terminowość i poprawność ich realizacji.

Projekt jest innowacyjny, ponieważ powstał w odpowiedzi na potrzeby uczniów i porusza problem, który występuje w szkołach w całej Europie. Jednocześnie zmusza uczestników do głębszej refleksji nad własnym postępowaniem oraz zachęca do nagłośnienia problemu i podjęcia walki z nim. Fakt zaangażowania lokalnej społeczności przy okazji tworzenia muralu w ramach kampanii antyprzemocowej udowadnia, że problem przemocy rówieśniczej jest powszechny i należy o nim rozmawiać. Innowacyjny był również fakt połączenia w jednym przedsięwzięciu treści społecznych, międzykulturowych oraz tych związanych z aktywnym wykorzystaniem języka angielskiego w celu promowania współpracy projektowej ponad granicami. Za swoją innowacyjność i ciekawe rozwiązania technologiczne zastosowane w realizowanych działaniach (wykorzystanie aplikacji Framapad i StoryboardThat do pracy międzynarodowych grup uczniowskich w celu napisania scenariuszy i stworzenia komiksów o tematyce związanej z problemem przemocy) inicjatywa Be a buddy, not a bully otrzymała Europejską Odznakę Jakości i została nagrodzona w Europejskim Konkursie eTwinning 2019 jako najlepszy projekt anglojęzyczny w Europie.