Pierwsze polskie dyktando w Paryżu

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

Projekt punktu konsultacyjnego przy polskiej placówce dyplomatycznej działającej na terenie Francji realizowany był w okresie od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. Głównym działaniem było przeprowadzenie wieloetapowego otwartego dyktanda w języku polskim. Konkurs miał na celu doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, zachęcanie do zdrowej rywalizacji międzyszkolnej oraz integrację zarówno dzieci, jak i nauczycieli ze szkół polskich z Paryża i okolicy. Adresatami projektu byli wszyscy, którzy znają język polski. Konkurs podzielono na kategorie wiekowe oraz na grupy: Polacy i cudzoziemcy. W grupie Polaków nadrzędnym celem było pielęgnowanie języka ojczystego oraz popularyzowanie wszelkich form rywalizacji służącej integracji środowiska polonijnego. W grupie cudzoziemców natomiast celem dyktanda było integrowanie środowisk dwujęzycznych oraz promowanie pisanego języka polskiego wśród obywateli kraju przyjmującego, w sposób nowoczesny i atrakcyjny.

Eliminacje do konkursu trwały trzy miesiące. Organizowano spotkania przygotowawcze i prowadzono akcję promocyjną. Oprócz głównego dyktanda zorganizowano festyn polski na dziedzińcu szkoły, kiermasze książek, koncerty polskiej poezji śpiewanej oraz występy zespołów folklorystycznych.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Po raz pierwszy na świecie w konkursie promującym nasz język wzięła udział tak duża liczba cudzoziemców, dla których język polski jest językiem obcym.

Film o promujący polskie dyktando w Paryżu