Around the Little Red Riding Hood

Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku

Tytuł projektu:

Język: polski, angielski

Instytucja: Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku

Koordynator: Dorota Starz

Strona www projektu: http://zszagnansk.edupage.org (zakładka English Traching)

Poziom nauczania: szkoła Podstawowa

Cele projektu:

  • rozwijanie kompetencji językowych uczniów;
  • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności  w podnoszeniu kompetencji językowych;
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
  • współpraca nauczycieli i uczniów z innych szkół;
  • dbałość o młodszych kolegów poprzez czytanie im bajek, pomoc w opisywaniu prac plastycznych w języku angielskim.

Opis projektu:

Projekt zakładał zapoznanie najmłodszych z bajką o Czerwonym Kapturku w języku angielskim. Kolejny etap związany był z przeprowadzeniem konkursu plastycznego wśród przedszkolaków  i uczniów klas I- III szkoły podstawowej. Jego wynikiem było 60 prac plastycznych przygotowanych przez trzylatki, czterolatki i starsze dzieci. Podsumowaniem działań było przygotowanie i wystawienie przedstawienia pt. Czerwony Kapturek (po uprzednim przetłumaczeniu tej bajki, podziale ról i próbach ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymowę i intonację) oraz przyznanie nagród zwycięzcom tematycznego konkursu plastycznego, młodym aktorom, jak również dzieciom najbardziej zaangażowanym w projekt. Uczniowie wystawili sztukę w kieleckim domu kultury, w szkołach w Zagnańsku i w Tumlinie, dla dzieci z przedszkola i przedstawicieli Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Odbyła się także prezentacja projektu dla zagranicznych gości w ramach wizyty programu Comenius.

Rezultaty projektu:

Mówiąc o projekcie realizowanym w języku angielskim, należy podkreślić jego nieocenioną rolę w pogłębianiu wiedzy językowej uczniów. Wartości dodane to współpraca szkół, nawiązanie kontaktów, a nawet przyjaźni pomiędzy nauczycielami języka angielskiego i uczniami z różnych szkół. Dobry kontakt uczniów był szczególnie widoczny podczas prób do przedstawienia. Dzieci z dumą relacjonowały, z jakim zainteresowaniem młodsi koledzy słuchali opowiadanych im bajek. Uczniowie pomagali przedszkolakom w przygotowaniu prac plastycznych, we wstawianiu do tekstu krótkich dialogów w języku angielskim. Nauka przez zabawę spowodowała, że dzieci chętnie uczyły się nowych ról na pamięć i z przyjemnością je odgrywały. Są otwarte na kolejne działania w tym kierunku.