Apetyczna strona języka obcego, czyli tworzymy modę na zdrowe zakupy i zdrowy apetyt.

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsko- Białej

Inspiracją dla projektu był artykuł zamieszczony w tygodniku „Przekrój”, opisujący sieć sklepów ze zdrową żywnością Kochhaus, gdzie wszystkie produkty można kupić w dowolnych ilościach, pozwalających na przygotowanie potraw dla jednej lub dwóch osób. Głównym celem przedsięwzięcia była nauka zawodowego języka obcego (niemieckiego) w praktyce, przy użyciu Internetu i nowych technologii.

Uczniowie podnosili swoje kompetencje językowe tworząc prezentacje, słowniczki tematyczne, dialogi sytuacyjne czy wirtualny sklep ze zdrową żywnością. Nawiązali kontakt mailowy z przedstawicielem sieci Kochhaus, opracowali książkę kucharską w języku niemieckim, pt. „Ich esse nur das kleine Stück. Das kleine Kochbuch für jeden”, w której umieścili zdjęcia własnoręcznie wykonanych potraw. Dodatkowo odbyło się spotkanie z przedstawicielem regionalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dotyczące produkcji i norm związanych ze zdrową żywnością oraz przygotowana przez uczniów, prezentacja dla Dyrekcji szkoły i nauczycieli, pokazująca całoroczną pracę nad przedsięwzięciem.

Biorący udział w projekcie uczniowie, podzieleni na zespoły, uczyli się samodzielności, pracy grupowej i odpowiedzialności za powierzone zadania. Większość działań była realizowana poza godzinami lekcyjnymi, a równolegle odbywały się zajęcia z języka niemieckiego, według szkolnego programu. Efekty pracy zostały przedstawione przez uczniów w czasie II Dni Niemieckich „der-Tag.pl in einem Weltladen”(dzień niemiecki w sklepie ze zdrową żywnością) w czerwcu 2012 roku.