A Dog Is Not a Toy

English Empire w Piasecznie

Opis projektu

Projekt dotyczył kształtowania u najmłodszych właściwych postaw opiekuńczych wobec zwierząt w połączeniu ze zdobywaniem przez dzieci kompetencji językowych. Poprzez wskazywanie uczniom rzeczywistych potrzeb zwierząt i promowanie właściwych postaw język obcy stał się narzędziem do edukacji przyrodniczej i społecznej. Metody i techniki dydaktyczne wykorzystywane w projekcie dostosowano do potrzeb grup docelowych –Total Phisical Response, nauka poprzez muzykę, techniki plastyczne, drama. Zajęcia miały za zadanie przekazanie dzieciom wiedzy przyrodniczej  oraz nauczanie języka poprzez wykorzystywanie go jako narzędzia komunikacji. W ramach zajęć  dzieci spotykały się z psem – cocker spanielką Anielą, bohaterką opowiadanej dzieciom historii i pensjonariuszką domu tymczasowego SpanieLOVE PSYtulisko). Poprzez zabawę, aktywności ruchowe itp. uczyły się nowych słów i zwrotów, przede wszystkim dotyczących zwierząt, oraz wykonywały prace plastyczne. Starszym klasom zaproponowano wspólne obejrzenie filmu o pseudo hodowlach psów i przygotowanie minispektaklu na ten temat. Ponadto dla potrzeb projektu została napisana i nagrana piosenka, która ma dwie wersje – łatwiejszą dla dzieci młodszych i trudniejszą (tj. obejmującą szerszy zakres słownictwa) dla starszych grup wiekowych. Chętni mogli zmierzyć się z utworem w wersji karaoke.

Cele projektu:

  • nabywanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim jako narzędziem w celu aktywnego komunikowania się na tematy interesujące uczestników projektu;
  • uwrażliwienie dzieci na rzeczywiste potrzeby zwierząt domowych oraz ich adopcji;
  • podnoszenie motywacji do uczenia się języka angielskiego poprzez uatrakcyjnienie nauki.

Rezultaty projektu:

Około 500 przedszkolaków i uczniów zostało przeszkolonych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami w trakcie zajęć prowadzonych w języku angielskim. Przekazane informacje na trwałe wpisały się w umysły dzieci. Przedszkolaki nadal pamiętają piosenkę, której nauczyły się w trakcie zajęć. Pomimo iż angielski nie jest pierwszym językiem grup docelowych, a więc nie jest językiem wyrażania emocji, w trakcie zajęć miało miejsce autentyczne zaangażowanie emocjonalne dzieci w przekazywane treści – zwłaszcza w opowiadaną historię, co świadczy o skuteczności metod nauczania oraz o właściwym rozumieniu treści angielskiej. Rezultatem projektu są również opracowane szczegółowo scenariusze zajęć, flashcards & storycards oraz piosenka A dog is not a toy.